Digestive Cancer 2019 September 6 – 7, 2019 Amalia Hotel, Athens Greece

Committees

Organizing Committee
 

Presidents
Triantafillidis John
Möhler Markus

 

Members
Filippakou Aikaterini
Govosdis Vasilleios
Lypas Georgios
Malgarinos Georgios
Merikas Emmanouel
Nikolakis Dimitrios
Papalois Apostolos
Papavasilleiou Efstathios
Thomaidis Thomas

 

Scientific Committee
 

 

 

Presidents
Möhler Markus
Triantafillidis John

Members
Barbatis Kalypso
Christodoulou Dimitrios
Filippakou Aikaterini
Kosmidis Paris
Lypas Georgios
Lyros Orestis
Merikas Emmanuel
Panteris Vasilleios
Pilpilidis Ioannis
Sialvera Theodora
Spyropoulos Charalambos
Thomaidis Thomas
Tzilves Dimitrios
Tzouvala Maria
Vagianos Kostas