Digestive Cancer 2019 September 6 – 7, 2019 Amalia Hotel, Athens Greece

Committees

Organizing Committee
 

Presidents
Triantafillidis John
Möhler Markus

 

Members
Govosdis Vasilleios
Filippakou Aikaterini
Lypas Georgios
Merikas Emmanouel
Nikolakis Dimitrios
Papalois Apostolos
Thomaidis Thomas

 

Scientific Committee
 

 

 

Presidents
Möhler Markus
Triantafillidis John

Members
Barbatis Kalypso
Lypas Georgios
Lyros Orestis
Merikas Emmanuel
Panteris Vasilleios
Spyropoulos Charalambos
Thomaidis Thomas
Tsirlis Theodoros
Tzilves Dimitrios
Tzouvala Maria
Vagianos Kostas